รายวิชาทั้งหมด 
การโปรแกรมเบื้องต้น (M.103-106) ภาคเรียน 2/2560รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่ 2 (ครูมัณฑกา โนนทะเสน) รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ง20242 IPST MicroBox (ครูณัฐพล บัวอุไร)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (405-411) 2/2560 ครูปิยชาติ จันทรานนท์
ง30240 App Inventor and Microcontroller (ครูณัฐพล บัวอุไร)
>> รายวิชา กราฟิกกับการนำเสนอ ง30248 (ม.503-504)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การสร้างสื่อวิดีทัศน์ ม.6 (ครูสุธีร์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ง 20243 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นม.2 ครูกิตติวัฒน์ ยอดอินทร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ง30241 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์2/2560 ครูพินทิพา เทศวิศาลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ง30241 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ :: ภาษาซี (ครูณัฐพล บัวอุไร)
ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (409,414) ครูพินทิพารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 2 (ครูจิรภิญญา วงษ์ตรีศรี)
เทคโนโลยีสาระสนเทศ ครูปิยชาติ จันทรานนท์